Home


ขาย เรือสำเภา จำลอ และ เรือจำลอง ประเภทต่างๆ


เรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและการ เดินทาง เหมาะกับเป็นของรับไหว้ผู้ใหญ่ เสริมดวงให้แก่กิจการโรงงาน เงินทองไหลมาเทมา หรือจะตกแต่งบ้านเรือน และเป็นของที่ระลึกในงานสำคัญต่างๆเช่น ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน, ของสะสม , เกษียณอายุ รูปแบบเรือจำลองขนาดเล็ก ๆ ประดิษฐ์ ขึ้นจากไม้สักทอง 

ประเภทเรือจำลองมีดังนี้

1.เรือสำเภา จีน ขนาด 25Cm.
  • 1.1 ขนาด 39Cm.
  • 1.2 ขนาด 59Cm. 
  • 1.3 ขนาด 99Cm. 
2.เรือสำเภา ไทยรัตนโกสินทร์
  • 2.1 ขนาด 39Cm.
  • 2.2 ขนาด 59Cm.
  • 2.3 ขนาด 99Cm.
3.เรือข้างกระดาน ขนาด 30Cm.
4.เรือมาดเก๋ง ขนาด 30Cm.
5.เรือหางแมงป่อง ขนาด 30Cm.

6.เรือสำปั่นจ้าง ขนาด 30Cm.
7.เรือเอี้ยมจุ้น ขนาด 30Cm.
8.เรือกระแชง ขนาด 30Cm.


*** หมายเหตุ ราคาขายรวมตู้กระจกอย่างดีขอบเป็นไม้สักทอง **


ขนาดของเรือและราคา


ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 - 15,000 บาท ต่อลำ


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กิตติศักดิ์ ชูชื่น (ดวง) 


โทร 089 013 4000 หรือ 081 626 9012

duang.extreme@gmail.com


ในอดีต เนื่องจากถนนหนทางยังไม่มีความเจริญ คนไทยจึงใช้เรือเป็นพาหนะในการไปมาหาสู่กันและทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน เรือในเมืองไทยจึงมีมากมายหลายประเภท ได้แก่ เรือพาย,เรือแจว,เรือสำเภาขนส่งสินค้า,เรือรบและเรือในพระราชพิธีซึ่งมีความงดงามมากที่สุดในโลก  เรือบางชนิดปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว  อาจหาดูได้จากภาพบันทึกทางประวัติศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มเยาวชนต่อ เรือจำลอง ตระหนักถึงคุณค่าของเรือ ซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของไทย จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของเรือชนิดต่างๆ นำมาประดิษฐ์ในรูปแบบการจำลองให้มีขนาดเล็กลง  โดยครั้งแรกเริ่มทำภายในครอบครัว เมื่อปีพ.ศ. 2541 และขยายความรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่น โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างงานและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ เรือไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของไทยมิให้สูญหายไป  โดยมีที่ตั้งกลุ่มอยู่เลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


tags | Phatships,เรือจำลอง,เรือสำเภา,เรือจำลองไม้สัก,Model Ship,จำหน่าย,เรือจำลองไม้สักทอง,เรือสำเภาโชคลาภ,ขายเรือจำลอง,ขายเรือสำเภา,เรือสำเภาจำลอง,เรือสำเภาฮวงจุ้ย,เรือสําเภาโชคลาภ,เรือสําเภาจําลอง

ข้อมูลที่ได้รับความนิยม