Home

Bookmark and Share

ขาย เรือสำเภา จำลอ และ เรือจำลอง ประเภทต่างๆ

เรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและการ เดินทาง เหมาะกับเป็นของรับไหว้ผู้ใหญ่ เสริมดวงให้แก่กิจการโรงงาน เงินทองไหลมาเทมา หรือจะตกแต่งบ้านเรือน และเป็นของที่ระลึกในงานสำคัญต่างๆเช่น ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน, ของสะสม , เกษียณอายุ รูปแบบเรือจำลองขนาดเล็ก ๆ ประดิษฐ์ ขึ้นจากไม้สักทอง 

ประเภท#เรือจำลอง มีดังนี้

1.เรือสำเภา จีน ขนาด 25Cm. • 1.1 ขนาด 39Cm.
 • 1.2 ขนาด 59Cm. 
 • 1.3 ขนาด 89Cm. 
2.เรือสำเภา ไทยรัตนโกสินทร์
 • 2.1 ขนาด 39Cm.
 • 2.2 ขนาด 59Cm.
 • 2.3 ขนาด 89Cm.


3.เรือจำลอง ไทยประเภทต่างๆ
 • เรือข้างกระดาน ขนาด 30Cm. 
 • เรือมาดเก๋ง ขนาด 30Cm. 
 • เรือหางแมงป่อง ขนาด 30Cm.
 • เรือสำปั่นจ้าง ขนาด 30Cm. 
 • เรือเอี้ยมจุ้น ขนาด 30Cm. 
 • เรือกระแชง ขนาด 30Cm.
*** หมายเหตุ ราคาขายรวมตู้กระจกอย่างดีขอบเป็นไม้สักทอง **ขนาดของเรือจำลองและราคาราคาเริ่มต้นที่ 1,500 - 15,000 บาท ต่อลำ


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กิตติศักดิ์ ชูชื่น (ดวง) 

โทร : 089 013 4000 


duang.extreme@gmail.com

เปิดโอกาศให้กลุ่มเยาวชนได้มาศึกษา และเรียนรู้การทำเรือจำลองในอดีต เนื่องจากถนนหนทางยังไม่มีความเจริญ คนไทยจึงใช้เรือเป็นพาหนะในการไปมาหาสู่กันและทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน เรือในเมืองไทยจึงมีมากมายหลายประเภท ได้แก่ เรือพาย,เรือแจว,เรือสำเภาขนส่งสินค้า,เรือรบและเรือในพระราชพิธีซึ่งมีความงดงามมากที่สุดในโลก  เรือบางชนิดปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว  อาจหาดูได้จากภาพบันทึกทางประวัติศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มเยาวชนต่อ เรือจำลอง ตระหนักถึงคุณค่าของเรือ ซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของไทย จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของเรือชนิดต่างๆ นำมาประดิษฐ์ในรูปแบบการจำลองให้มีขนาดเล็กลง  โดยครั้งแรกเริ่มทำภายในครอบครัว เมื่อปีพ.ศ. 2541 และขยายความรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่น โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างงานและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ เรือไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของไทยมิให้สูญหายไป  โดยมีที่ตั้งกลุ่มอยู่เลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างรายได้แก่ชุมชน 
กลุ่มเยาวชนต่อ เรือจำลอง


พิพัฒน์ รื่นสาด

-----------------------------------------------------------------------

เรือสำเภาจีนหยางฉวน


 • เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  39 cm
รหัสสินค้า
CH01039
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  39 cm
ราคา
3,500 บาท
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ
..................................................................................................................
 • เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  59 cm
รหัสสินค้า
CH01059
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  59 cm
ราคา
6,000 บาท
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ
..................................................................................................................
 • เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  89 cm
รหัสสินค้า
CH01099
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  89 cm
ราคา
12,000 บาท
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ

..................................................................................................................
 • เรือสำเภาจีนปากปลาขนาด  25 cm 

รหัสสินค้า
CH03025
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนปากปลาขนาด  25 cm
ราคา
2,500 บาท
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ
..................................................................................................................

 • เรือสำเภาจีนจิ๋วขนาด  20  cm 

รหัสสินค้า
TH02020
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนจิ๋วขนาด  20  cm 
ราคา
1,400
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ

..................................................................................................................


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กิตติศักดิ์ ชูชื่น (ดวง) 


โทร : 089 013 4000 


duang.extreme@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------

เรือสำเภาไทยรัตนโกสินทร์


 • เรือสำเภาไทยรัตนโกสินทร์ขนาด  39  cm
รหัสสินค้า
TH01039
รายละเอียด
เรือสำเภาไทยรัตนโกสินทร์ขนาด  39  cm
ราคา
3,500
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ

........................................................................................................................................
 • เรือสำเภาไทยรัตนโกสินทร์ขนาด  59  cm
รหัสสินค้า
TH01059
รายละเอียด
เรือสำเภาไทยรัตนโกสินทร์ขนาด  59  cm
ราคา
6,000
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ

........................................................................................................................................
 • เรือสำเภาไทยรัตนโกสินทร์ขนาด  89  cm
รหัสสินค้า
TH01099
รายละเอียด
เรือสำเภาไทยรัตนโกสินทร์ขนาด  89 cm.
ราคา
12,000
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ

........................................................................................................................................

Thai Model boat เรือจำลองประเภทต่างๆ 


จากซ้ายไปขวา. เรือสำปั้นสวน. เรือมาดประทุน. เรือมาดเก๋ง. เรือกระแชง.


รางวัลสำหรับกลุ่มเยาวชนต่อเรือของเรา


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กิตติศักดิ์ ชูชื่น (ดวง) 

โทร : 089 013 4000 


duang.extreme@gmail.com
tags | Phatships,เรือจำลอง,เรือสำเภา,เรือจำลองไม้สัก,Model Ship,จำหน่าย,เรือจำลองไม้สักทอง,เรือสำเภาโชคลาภ,ขายเรือจำลอง,ขายเรือสำเภา,เรือสำเภาจำลอง,เรือสำเภาฮวงจุ้ย,เรือสําเภาโชคลาภ,เรือสําเภาจําลอง

ข้อมูลที่ได้รับความนิยม