Process วัตถุดิบและส่วนประกอบ


วัตถุดิบและส่วนประกอบ

การประดิษฐ์เรือจำลองใช้ไม้เป็นวัตถุดิบหลัก โดยใช้การย่อส่วนจากขนาดและรูปแบบของเรือต้นฉบับ รูปแบบเรือที่ประดิษฐ์มีดังนี้

  1. เรือพาย 
  2. เรือแจว 
  3. เรือรบ 
  4. เรือพระพิธี


ขั้นตอนการผลิตและปริมาณการผลิตต่อเดือน


กลุ่มเยาวชนต่อเรือสามารถผลิตเรือได้เดือนละ  30-50  ชิ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชนิดเรือที่ต้องการ เช่น หากเป็นเรือแจว ใช้เวลาประดิษฐ์ 1 วัน  แต่หากเป็นเรือพระราชพิธีต้องใช้ระยะเวลานานนับเดือน  เนื่องจากเป็นงานฝีมือและต้องใช้ความประณีตมาก 


tags | Phatships,เรือจำลอง,เรือสำเภา,เรือจำลองไม้สัก,Model Ship,จำหน่าย,เรือจำลองไม้สักทอง,เรือสำเภาโชคลาภ,ขายเรือจำลอง,ขายเรือสำเภา,เรือสำเภาจำลอง,เรือสำเภาฮวงจุ้ย,เรือสําเภาโชคลาภ,เรือสําเภาจําลอง

ข้อมูลที่ได้รับความนิยม