Product

แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มเยาวชนเต่อเรือจำลองนั้น มีความโดดเด่นคือ ประณีต สวยงาม ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในการประดิษฐ์สร้างสรรค์  เป็นเรือพระราชพิธีจำลอง(ลงรักปิดทอง)  เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศในรูปแบบของงานศิลปะ

การประดิษฐ์เรือจำลองใช้ไม้เป็นวัตถุดิบหลัก โดยใช้การย่อส่วนจากขนาดและรูปแบบของเรือต้นฉบับ รูปแบบเรือที่ประดิษฐ์มีดังนี้
  • เรือพาย 
  • เรือแจว
  • เรือรบ
  • เรือพระราชพิธี
tags | Phatships,เรือจำลอง,เรือสำเภา,เรือจำลองไม้สัก,Model Ship,จำหน่าย,เรือจำลองไม้สักทอง,เรือสำเภาโชคลาภ,ขายเรือจำลอง,ขายเรือสำเภา,เรือสำเภาจำลอง,เรือสำเภาฮวงจุ้ย,เรือสําเภาโชคลาภ,เรือสําเภาจําลอง

ข้อมูลที่ได้รับความนิยม