Chaina Model boat เรือสำเภาจีน

  • เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  39 cm
 Click ที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
รหัสสินค้า
CH01039
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  39 cm
ราคา
3,500 บาท
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ

........................................................................................................................................
  • เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  59 cm
  Click ที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
รหัสสินค้า
CH01059
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  59 cm
ราคา
6,000 บาท
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ
 ........................................................................................................................................
  • เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  99 cm
  Click ที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
CH01099
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนหยางฉวนขนาด  99 cm
ราคา
12,000 บาท
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ

........................................................................................................................................
  • เรือสำเภาจีนหางโจวขนาด  39 cm
  Click ที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
รหัสสินค้า
CH02039
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนหางโจวขนาด 39 cm
ราคา
3,500 บาท
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ

........................................................................................................................................
  • เรือสำเภาจีนหางโจวขนาด  59 cm

  Click ที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
CH02059
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนหางโจวขนาด 59 cm
ราคา
6,000 บาท
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ
........................................................................................................................................
  • เรือสำเภาจีนหางโจวขนาด  99 cm

  Click ที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
CH02099
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนหางโจวขนาด 99 cm
ราคา
12,000 บาท
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ
........................................................................................................................................
  • เรือสำเภาจีนปากปลาขนาด  25 cm
 

  Click ที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
CH03025
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนปากปลาขนาด  25 cm
ราคา
2,500 บาท
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ
........................................................................................................................................
  • เรือสำเภาจีนจิ๋วขนาด  20  cm 
Click ที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
รหัสสินค้า
TH02020
รายละเอียด
เรือสำเภาจีนจิ๋วขนาด  20  cm 
ราคา
1,400
หมายเหตุ
รวมตู้ครอบ
สั่งซื้อ
........................................................................................................................................
tags | Phatships,เรือจำลอง,เรือสำเภา,เรือจำลองไม้สัก,Model Ship,จำหน่าย,เรือจำลองไม้สักทอง,เรือสำเภาโชคลาภ,ขายเรือจำลอง,ขายเรือสำเภา,เรือสำเภาจำลอง,เรือสำเภาฮวงจุ้ย,เรือสําเภาโชคลาภ,เรือสําเภาจําลอง

ข้อมูลที่ได้รับความนิยม